Emmeloord

Beste piraat,

Vandaag 29 juni!!! Vanavond zouden we, alhoewel we alweer enige tijd aan wal zijn” officieel afmonsteren” en de kapitein onder het genot van een hapje en een drankje een resumé zou geven van de laatste reis, waarbij we vaak werden geconfronteerd met krimpende winden en schreiende vrouwen ” die niet te vertrouwen zijn. Gelukkig hebben we elkaar ook niet ”de kooi uitgevochten” en is er niemand gekielhaald”.

We zouden weer door de rederijfamilie ter Voert op ons schip worden ontvangen, maar het meest onwaarschijnlijke is gebeurd, wij kunnen niet op ons schip terecht omdat  ons schip is aan de ketting gelegd” en we ergens verzeild in geraakt” zijn waar we zo snel mogelijke weer uit willen. We kunnen dus niet naar ons schip aan de Vliegtuigweg. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt”. Gelukkig was er één van de officieren  die niet van zin was om deze avond ”het schip te laten ingaan ” en dan ook aangaf aan het vreselijk te vinden dat de kapitein , de stuurman, de bootsman, de machinist en de hulp-machinist, na het vaarseizoen 2019-2020, de bemanning niet persoonlijk  ”vaarwel” zouden kunnen zeggen bij het uitgestelde afmonsteren”. Toen de bemanning alweer enige tijd geleden thuis onder zeil” kon gaan moest er ”een andere koers gevaren”  worden om de bemanning thuis op een ontspannende wijze bezig te houden en betrokken te houden bij de andere bemanningsleden. Zo was een alternatief voor het ”knopen leggen”  bedacht waarbij de bemanningsleden elkaar ”de loef konden afsteken”. Het was  een quiz waarvan ze volop konden genieten en de kennis van hun zeemansliederen konden testen.  Bij het officiële ”afmonsteren” , dat dus helaas niet kan doorgaan, is het gebruikelijk dat de bemanning ontspannend onder elkaar onder het genot van een hapje en een borrel gezellig bij elkaar zijn om de onderlinge saamhorigheid te versterken zonder dat ze als ”goed zeeman nat gaan”. Op dit moment is er echter het risico aanwezig dat men bij het samenkomen averij” kan oplopen en dat men in de ”ziekenboeg”  zal belanden. (N.B.! Alleen de voorzitter in de ziekenboeg is al meer dan genoeg!!!!). Het feit dat we elkaar niet lijfelijk een goed walverlof” zouden kunnen toewensen werd ook niet positief ervaren. De andere officieren konden hierin volledig meegaan.

Toen is het natuurlijk gaan borrelen. De betreffende officier kwam met een lumineus idee om aan dat gevoel een positieve impuls te geven. ……………………………… Voor de uitvoering was echter een creatief iemand nodig die goed met allerlei computerprogramma’s kon omgaan en met de wind in de zeilen” dit zou oppakken. Deze werd gevonden in iemand die tevens bemanningslid was, zodat met de uitvoering gestart kon worden. In de uitvoering van het idee is heel veel creativiteit gebracht. Het is heel mooi geworden zodat we het met een gerust hart te water kunnen laten”. Maar kijk zelf maar in de hierbij gaande bijlage.

De officieren wensen je middels deze bijlage een heel goed ”walverlof”  toe en hopen dat op 24 augustus niet zal gelden dat een vrouwenhaar sterker is dan een scheepstouw” zodat we weer ”van wal kunnen steken”.